Informujemy, że w dniu 29.03.2024 r. (Wielki Piątek)
Gminny Ośrodek Zdrowia będzie czynny w godzinach 7:30-15:00.

 

Poza godzinami pracy Ośrodka w przypadkach nagłych zachorowań podstawową opiekę zdrowotną sprawuje Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Chełmży, zakres opieki obejmuje porady w ambulatorium, a w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe.

Telefon kontaktowy: 56 675 26 09.

W przypadkach utraty przytomności, drgawek, ciężkich urazów, rozległych oparzeń, nagłej duszności, podejrzenia zawału serca i innych stanów zagrożenia życia należy kontaktować się z zespołem ratownictwa medycznego. Telefon kontaktowy: 999, 112.