RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Do prawidłowego działania oraz Państwa wygody nasza strona używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Niektóre strony internetowe gromadzą w ciasteczkach informacje o użytkownikach przeglądających zawartość strony (przykładowo koszyk zakupów w sklepie internetowym).

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Zdrowia Sp. z o. o., 87-152 Łubianka, Toruńska 97, tel. 56 678 86 16509 354 015, e-mail goz.prezes@lubianka.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie Art.6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art.9 ust.1 lit.h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, laboratoria analityczne, inne podmioty lecznicze współpracujące z GOZ Sp. z o. o. w celu realizacji usług medycznych oraz osobom upoważnionym przez Państwa.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w art.29 ust.1u.p.p. tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego , w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem danych osobowych zawartych w:

a) skierowaniach na badania lub zleceniach lekarza , które są przechowywane przez okres:

  • 5 lat , licząc od końca roku kalendarzowego , w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie, w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta na ustalonym terminie, chyba, że pacjent odebrał skierowanie;

b) dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania .

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) .

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Zdrowia Sp. z o. o. został powołany Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Pani Hanna Anzel – goz.iod@lubianka.pl.