INFORMACJE OGÓLNE

GOZ w Łubiance Sp.z o.o.
87-152 Łubianka, ul. Toruńska 97

NIP 8792352539

Regon 871665541

KRS 0000159539 

Tel. 56 678 86 16, 509 354 015
Godziny pracy 7.30-18.00

Personel Medyczny Ośrodka

 • dwóch lekarzy rodzinnych
 • jeden internista w trakcie specjalizacji z endokrynologii
 • pediatra
 • trzech lekarzy specjalistów: urolog, ortopeda, laryngolog
 • dwóch lekarzy dentystów
 • dwóch fizjoterapeutów
 • trzy pielęgniarki i położna

Świadczenia

 • w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na NFZ, na kartę EKUZ, pacjenci spoza gmin ościennych, prywatne,
 • w zakresie stomatologii: na NFZ, na kartę EKUZ, dwa gabinety, w tym jeden dedykowany dzieciom
 • w zakresie rehabilitacji: na NFZ

Rejestracja

 • dział spraw administracyjnych: kserokopie dokumentacji medycznej, telefoniczne przyjmowanie zamówień na: recepty, zlecenia na wyroby medyczne, zdalna obsługa przygotowanych dokumentów, bez konieczności wizyty w ośrodku, bezgotówkowa obsługa rozliczeń opłat za badania laboratoryjne