Gminny Ośrodek  Zdrowia sp. z o.o. w Łubiance  realizuje świadczenia w ramach NFZ  w zakresie podstawowej opieki medycznej, stomatologii i rehabilitacji.

  • Prezes zarządu Gminnego Ośrodka Zdrowia – Marlena Gizińska
  • Biuro mieści się w budynku Urzędu Gminy w Łubiance, ul. Toruńska 97 , pokój nr 9
  • e-mail goz.prezes@lubianka.pl