INFORMACJE OGÓLNE

GOZ w Łubiance Sp.z o.o.
87-152 Łubianka, ul. Toruńska 97

NIP 8792352539

Regon 871665541

KRS 0000159539 

Tel. 56 678 86 16, 509 354 015
Godziny pracy 7.30-18.00

Personel Medyczny Ośrodka

  • trzech lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • dwóch lekarzy specjalistów: urolog, endokrynolog
  • dwóch lekarzy dentystów
  • dwóch fizjoterapeutów
  • trzy pielęgniarki i położna

Świadczenia

  • w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na NFZ, na kartę EKUZ, pacjenci spoza gmin ościennych, prywatne,
  • w zakresie stomatologii: na NFZ, na kartę EKUZ, dwa gabinety, w tym jeden dedykowany dzieciom
  • w zakresie rehabilitacji: na NFZ

Rejestracja

  • dział spraw administracyjnych: kserokopie dokumentacji medycznej, telefoniczne oraz mailowe przyjmowanie zamówień na: recepty, zlecenia na wyroby medyczne, zdalna obsługa przygotowanych dokumentów, bez konieczności wizyty w ośrodku, bezgotówkowa obsługa rozliczeń opłat za badania laboratoryjne

Telefony kontaktowe:

56 678 86 16

509 354 015

E-mail do rejestracji: goz.rejestracja@lubianka.pl

E-mail do składania zapotrzebowania na recepty: goz.recepty@lubianka.pl