Gabinet pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych: poniedziałek, środa i piątek godz. 7.30-9.00. Inne zabiegi w pozostałych godzinach pracy gabinetu.

CENNIK USŁUG SPOZA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

1. badanie EKG – 15 zł
2. iniekcje: podskórna – 15 zł, domięśniowa – 20 zł, dożylna – 35 zł
3. opatrunki – w zależności od powierzchni od 10 zł
4. pomiar ciśnienia – 5 zł
5. pomiar poziomu glukozy z glukometru – 5 zł