Palisz lub masz za sobą palenie papierosów ? Zadzwoń i umów się na badanie płuc w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Kto może skorzystać z programu ?

  • Osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat.
  • Osoby w wieku 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

– ekspozycją zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
– ekspozycję na radon,
– indywidualną historią zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne
od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
– występowaniem raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
– choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego.

Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie bez żadnych konsekwencji.

Harmonogram programu:

  • Wizyta 1 – kwalifikująca. Po wizycie kwalifikującej (czas trwania wizyty 15 – 20 min.)otrzymuje się skierowanie na niskodawkową tomografię komputerową
  • Wizyta 2 – wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej. Tomografia nie jest badaniem obojętnym dla zdrowia, jednak w tym wypadku dawka potencjalnie szkodliwego promieniowania jest bardzo niska
  • Wizyta 3 – wynikowa.

Jak się zgłosić do programu?

Aktualnie rekrutujemy osoby z opisanej grupy ryzyka, które będą objęte przez 3 lata diagnostyką i poszerzaniem świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego.

Numer telefonu do Koordynatora Programu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – Beata Kępinska 887-600-213, 52/32 56 751

Szczegółowe informacje także na stronie programu: https://zbadajswojepluca.uck.pl

 

Broszura KPCP