W styczniu w naszym ośrodku w ramach punktu konsultacyjnego będą przyjmowali następujący specjaliści:

Ortopeda

Laryngolog

Urolog

Zapraszamy naszych pacjentów, którzy chcieliby skorzystać z porady specjalisty do kontaktu ze swoim lekarzem POZ.

Informujemy, o zmianach w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wigilię i Sylwestra:

24.12.2020 r. – 7:30-12:00

31.12.2020 r. – 7:30-18:00

Poza godzinami pracy Ośrodka w przypadkach nagłych zachorowań podstawową opiekę zdrowotną sprawuje Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Chełmży, zakres opieki obejmuje porady w ambulatorium, a w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe.

Telefon kontaktowy: 56 675 26 09.

W przypadkach utraty przytomności, drgawek, ciężkich urazów, rozległych oparzeń, nagłej duszności, podejrzenia zawału serca i innych stanów zagrożenia życia należy kontaktować się z zespołem ratownictwa medycznego. Telefon kontaktowy: 999, 112.