Z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Zdrowia, a uwarunkowanych decyzjami hurtowni farmaceutycznych, jesteśmy zmuszeni rozpocząć rejestrację wizyt kwalifikacyjnych do szczepienia przeciw grypie od 10.09.2020. Informacje o rozpoczęciu rejestracji będą zamieszczone na drzwiach wejściowych do ośrodka zdrowia, na naszej stronie internetowej oraz pod numerami tel. 56 678 86 16 oraz 509 354 015.