W środę 12.08.2020 przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łubiance wykonywane było badanie densytometryczne. Przebadano 41 osób z grupy ryzyka.