Zgodnie z wytycznymi GIS oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii i medycyny rodzinnej z dn. 17.04.2020 r. informujemy, iż:

wizyty bilansowe dzieci będą realizowane po 18 maja b. r.;

wizyty szczepiennne obowiązkowe oraz zalecane będą realizowane zgodnie z kalendarzem szczepień we wszystkich grupach wiekowych z zachowaniem szczególnych zasad sanitarno-epidemiologicznych, po uprzednim wypełnieniu ankiety wstępnej kwalifikacji podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem rejestracji

Zgodnie z treścią Komunikatu NFZ z dn. 15.03.2020 r.: praca GABINETU STOMATOLOGICZNEGO zostaje wstrzymana do odwołania; w sytuacjach pilnych istnieje możliwość kontaktu z gabinetami stomatologicznymi pełniącymi dyżury dla pacjentów w stanach nagłych – link do wykazu gabinetów stomatologicznych udzielających świadczeń w ramach pomocy doraźnej: http://nfz-bydgoszcz.pl/uploads/files/2017-10-26/STM_NOCNA.pdf ;

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia z dn. 29.04.2020 r. od 04.05.2020 r. przywrócona zostaje praca GABINETU REHABILITACJI: wizyty realizowane będą po uprzednim kontakcie telefonicznym, z zachowaniem szczególnych zasad sanitarno-epidemiologicznych, w tym po wypełnieniu ankiety wstępnej kwalifikacji podczas rozmowy telefonicznej z fizjoterapeutą.

SKŁADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA RECEPTY ORAZ ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE (NP. PIELUCHOMAJTKI) I ODBIÓR KODÓW DOSTĘPU DO E-RECEPT
I E-ZLECEŃ:

NIE MA POTRZEBY ZGŁASZAĆ SIĘ DO PRZYCHODNI OSOBIŚCIE W CELU POZYSKANIA RECEPTY NA LEKI STAŁE ORAZ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE (NP. PIELUCHOMAJTKI)

  1. Składanie zapotrzebowania na recepty i zlecenia prosimy realizować telefonicznie: 566788616, 509354015.
  2. Kod dostępu do e-recepty i do e-zlecenia będzie wysyłany na numer wskazany w dokumentacji pacjenta.
  3. Z otrzymanym telefonicznie z przychodni kodem dostępu do e-recepty i e-zlecenia (np. na pieluchomajtki) oraz swoim numerem PESEL pacjent lub jego opiekun udaje się do apteki w celu realizacji recepty/zlecenia.

CZAS OCZEKIWANIA NA RECEPTĘ: 2 DNI ROBOCZE

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TELEPORADY LEKARSKIEJ – w trakcie dokonywania rejestracji telefonicznej pacjent będzie informowany o możliwości skorzystania z lekarskiej porady telefonicznej bez konieczności wychodzenia z domu i osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

POBORY KRWI odbywają się planowo – w poniedziałki, środy i piątki w godz.: 7.30 – 9.00. Prosimy o obecność pacjentów ze wskazań pilnych. Pacjenci z badaniami zleconymi w trybie profilaktycznym, prosimy o telefoniczne przełożenie terminu poboru krwi.

Po godzinie 18.00 w przypadku pogorszenia stanu zdrowia: wysokiej gorączki (>38), kaszlu oraz duszności (trudności w nabraniu powietrza) prosimy nie kierować się do punktów opieki nocnej i świątecznej. W tej sytuacji informacji o postępowaniu udziela:

SANEPID: nr alarmowy czynny całą dobę: 692 282 098

oraz

NFZ: nr alarmowy czynny całą dobę: 800 190 590