I. Zgodnie z wytycznymi Gł. Insp. Sanit. oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii i medycyny rodzinnej z 17.04.2020 informujemy, iż:

– wizyty bilansowe dzieci będą realizowane po 30 kwietnia b. r.;

– wizyty szczepiennne obowiązkowe oraz zalecane będą realizowane zgodnie z kalendarzem szczepień we wszystkich grupach wiekowych z zachowaniem szczególnych zasad sanitarno-epidemiologicznych, po uprzednim wypełnieniu ankiety wstępnej kwalifikacji podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem rejestracji

II. Zgodnie z treścią Komunikatu NFZ z dn. 15.03.2020 r.: praca GABINETU REHABILITACYJNEGO ORAZ STOMATOLOGICZNEGO zostaje wstrzymana do odwołania; w sytuacjach pilnych istnieje możliwość kontaktu z gabinetami stomatologicznymi pełniącymi dyżury dla pacjentów w stanach nagłych, m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Unisławiu;

III. SKŁADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA RECEPTY ORAZ ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE (NP. PIELUCHOMAJTKI) I ODBIÓR KODÓW DOSTĘPU DO E-RECEPT I E-ZLECEŃ:

NIE MA POTRZEBY ZGŁASZAĆ SIĘ DO PRZYCHODNI OSOBIŚCIE W CELU POZYSKANIA RECEPTY NA LEKI STAŁE ORAZ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE (NP. PIELUCHOMAJTKI)!

1. Składanie zapotrzebowania na recepty i zlecenia prosimy realizować telefonicznie: 566788616, 509354015.
2. Kod dostępu do e-recepty i do e-zlecenia będzie wysyłany na numer wskazany w dokumentacji pacjenta.
3. Z otrzymanym telefonicznie z przychodni kodem dostępu do e-recepty i e-zlecenia (np. na pieluchomajtki) oraz swoim numerem PESEL pacjent lub jego opiekun udaje się do apteki w celu realizacji recepty/zlecenia.

CZAS OCZEKIWANIA NA RECEPTĘ: 2 DNI ROBOCZE.

IV. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TELEPORADY LEKARSKIEJ – w trakcie dokonywania rejestracji telefonicznej pacjent będzie informowany o możliwości skorzystania z lekarskiej porady telefonicznej bez konieczności wychodzenia z domu i osobistej wizyty w
Gminnym Ośrodku Zdrowia.

V. POBORY KRWI odbywają się planowo – w poniedziałki, środy i piątki w godz.: 7.30 – 9.00. Prosimy o obecność pacjentów ze wskazań pilnych. Pacjenci z badaniami zleconymi w trybie profilaktycznym, prosimy o telefoniczne przełożenie terminu poboru krwi.

VI. Po godzinie 18.00 w przypadku pogorszenia stanu zdrowia: wysokiej gorączki (>38), kaszlu oraz duszności (trudności w nabraniu powietrza) prosimy nie kierować się do punktów opieki nocnej i świątecznej. W tej sytuacji informacji o postępowaniu udziela:

– SANEPID: nr alarmowy czynny całą dobę: 692 282 098
oraz
– NFZ: nr alarmowy czynny całą dobę: 800 190 590