Informujemy, że dr Natalia Teleżyńska nie będzie przyjmowała w piątek 15 marca. Pacjenci mogą skorzystać z wizyty u dra
Brzozowskiego – w godzinach jego pracy.